email tell telegram instagram

0 کالا - 20,000 تومان
سبد خرید شما در حال حاضر خالیست
محصول شما به روز رسانی قیمت

banner

کتاب شاخص های کلیدی عملکرد

سری
علوم اجتماعي - اقتصاد
نویسنده
دیوید پارمنتر
مترجم
مصطفی دزفولی

شاخص های کلیدی عملکرد
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دیوید پارمنتر
مترجم: مصطفی دزفولی
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1000
شابک: 9786001023255
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 164
پیشگفتار/7
پیشگفتار مترجمین/13

فصل اول: معرفي/15
شاخص‌هاي کلیدی نتیجه/16
شاخص‌های عملکرد و نتیجه/17
شاخص‌هاي كليدي عملكرد/18
مدل‌هاي مديريتي كه تأثير زیادی بر KPIها دارند/29
تعاريف/36

فصل دوم: اصول اجرای شاخص‌های کلیدی عملکرد/39
چهار اصل به منظور کمک به تعیین و بهره برداری ازKPI ها/40
تعریف مأموریت، آرمان و استراتژی/47

فصل سوم: استقرار و استفاده از KPI‌ها: یک مدل 12 مرحله‌ای/49
مرحلۀ 1: تعهد تیم مدیریت ارشد/49
مرحلۀ 2: تشکیل تیم پروژۀ KPI/58
مرحلۀ 3: استقرار فرایند و فرهنگ "فقط انجام بده"/62
مرحلۀ 4: بر قراری یک استراتژی جامع در توسعه KPI/67
مرحله 5 : آشنایی تمامی کارکنان با سیستم KPI/71
مرحلۀ 6: تعیین عوامل حیاتی موفقیت سازمان/75
مرحلۀ 7: ثبت سنجه‌های عملکرد در یک پایگاه اطلاعاتی/76
مرحلۀ 8: انتخاب سنجه‌های عملکرد تیمی/80
مرحلۀ 9: انتخاب KPIهای سازمانی/87
مرحلۀ 10: تهیۀ چارچوب گزارش دهی برای تمام سطوح/90
مرحلۀ 11: تسهیل استفاده از KPIها/97
مرحلۀ 12: بهبود و پالایش KPIها به منظور حفظ مرتبط بودن آنها/102

فصل چهارم: بستۀ راهنما برای تیم KPI/105
استفاده از‌این بستۀ راهنما/105
کاربرگ مرحلۀ 1: تعهد تیم مدیریت ارشد/105
کاربرگ مرحلۀ 2: تشکیل تیم پروژۀ KPI/112
کاربرگ مرحلۀ 3: استقرار فرآیند و فرهنگ "فقط انجام بده"/116
کاربرگ مرحلۀ 4: برقراری یک استراتژی جامع در توسعۀ KPI/120
کاربرگ مرحله 5: آشنایی تمامی کارکنان با سیستم KPI/123
کاربرگ مرحلۀ 6 : تعیین عوامل حیاتی موفقیت سازمان/129
کاربرگ مرحلۀ 7: ثبت کامل سنجه‌ها در یک پایگاه اطلاعاتی/129
کاربرگ مرحلۀ 8: انتخاب سنجه‌های عملکرد تیمی/130
کاربرگ مرحلۀ 9 : انتخاب KPIهای سازمانی/138
کاربرگ مرحلۀ 10 : تهیۀ چارچوبهای نمایش، گزارش دهی و بازبینی در تمام سطوح/140
کاربرگ مرحلۀ 11 : تسهیل استفاده از KPIها/144
کاربرگ مرحلۀ 12: بهبود و پالایش KPIها به منظور حفظ مرتبط بودن آنها/146
سنجش عملکرد، سازمان‌ها را در سراسر جهان (از شرکت‌های چند ملیتی تا بخش‌های مختلف دولتی و سازمان‌های کوچک) با مشکل مواجهه نموده است. سنجه‌هایی که یک روزه و بدون هیچ گونه ارتباطی با عوامل بحرانی موفقیت در سازمان اتخاذ شده است.‌این سنجه‌ها غالبأ به صورت ماهیانه و یا سه ماه یک بار،‌اندازه‌گیری می‌شوند. سپس مدیریت آن‌ها را بررسی می‌کند و می‌گوید، "وضعیت در سه ماه گذشته مطلوب بوده است" یا "وضعیت ماه گذشته نامناسب بوده".
سنجه‌های عملکرد بایستی در جهت برقراری ارتباط بین فعالیت‌های روزانه و اهداف استراتژیک به شما کمک نمایند. هدف‌این کتاب نیز در جهت کمک به توسعه، پیاده سازی و استفاده از KPIهای برتر (شاخص‌هایی که منجر به تغییرات بنیادی می‌گردند) می‌باشد. کتاب فوق همچنین قصد دارد تا ارتباط گمشده بین کارت امتیازی متوازن (BSC) کاپلان و نورتون و پیاده سازی سنجش عملکرد در یک سازمان را برقرار نماید.
خیابان انقلاب، خیابان دوازدهم فروردین، بعد از تقاطع ژاندارمری، پلاک 294، واحد 6
66950940 (021) - 66175608 (021)
ساعات کاری: 9:00 صبح - 8:00 شب