email tell telegram instagram

0 کالا - 0 تومان
سبد خرید شما در حال حاضر خالیست
محصول شما به روز رسانی قیمت
نتایج جستجو در فروشگاه
نتایج جستجو در سایت

کتاب شاخص های کلیدی عملکرد

قیمت فروش 10,000 تومان
سری
علوم اجتماعي - اقتصاد
نویسنده
دیوید پارمنتر
مترجم
مصطفی دزفولی

شاخص های کلیدی عملکرد
موضوع: علوم اجتماعي و اقتصاد
نام ناشر: سازمان انتشارات جهاددانشگاهي
نام نویسنده: دیوید پارمنتر
مترجم: مصطفی دزفولی
فرایند چاپ: سازمان انتشارات جهاددانشگاهی
نوبت چاپ: دوم
تیراژ: 1000
شابک: 9786001023255
سال نشر: 1396
تعداد صفحه: 164
پیشگفتار/7
پیشگفتار مترجمین/13

فصل اول: معرفي/15
شاخص‌هاي کلیدی نتیجه/16
شاخص‌های عملکرد و نتیجه/17
شاخص‌هاي كليدي عملكرد/18
مدل‌هاي مديريتي كه تأثير زیادی بر KPIها دارند/29
تعاريف/36

فصل دوم: اصول اجرای شاخص‌های کلیدی عملکرد/39
چهار اصل به منظور کمک به تعیین و بهره برداری ازKPI ها/40
تعریف مأموریت، آرمان و استراتژی/47

فصل سوم: استقرار و استفاده از KPI‌ها: یک مدل 12 مرحله‌ای/49
مرحلۀ 1: تعهد تیم مدیریت ارشد/49
مرحلۀ 2: تشکیل تیم پروژۀ KPI/58
مرحلۀ 3: استقرار فرایند و فرهنگ "فقط انجام بده"/62
مرحلۀ 4: بر قراری یک استراتژی جامع در توسعه KPI/67
مرحله 5 : آشنایی تمامی کارکنان با سیستم KPI/71
مرحلۀ 6: تعیین عوامل حیاتی موفقیت سازمان/75
مرحلۀ 7: ثبت سنجه‌های عملکرد در یک پایگاه اطلاعاتی/76
مرحلۀ 8: انتخاب سنجه‌های عملکرد تیمی/80
مرحلۀ 9: انتخاب KPIهای سازمانی/87
مرحلۀ 10: تهیۀ چارچوب گزارش دهی برای تمام سطوح/90
مرحلۀ 11: تسهیل استفاده از KPIها/97
مرحلۀ 12: بهبود و پالایش KPIها به منظور حفظ مرتبط بودن آنها/102

فصل چهارم: بستۀ راهنما برای تیم KPI/105
استفاده از‌این بستۀ راهنما/105
کاربرگ مرحلۀ 1: تعهد تیم مدیریت ارشد/105
کاربرگ مرحلۀ 2: تشکیل تیم پروژۀ KPI/112
کاربرگ مرحلۀ 3: استقرار فرآیند و فرهنگ "فقط انجام بده"/116
کاربرگ مرحلۀ 4: برقراری یک استراتژی جامع در توسعۀ KPI/120
کاربرگ مرحله 5: آشنایی تمامی کارکنان با سیستم KPI/123
کاربرگ مرحلۀ 6 : تعیین عوامل حیاتی موفقیت سازمان/129
کاربرگ مرحلۀ 7: ثبت کامل سنجه‌ها در یک پایگاه اطلاعاتی/129
کاربرگ مرحلۀ 8: انتخاب سنجه‌های عملکرد تیمی/130
کاربرگ مرحلۀ 9 : انتخاب KPIهای سازمانی/138
کاربرگ مرحلۀ 10 : تهیۀ چارچوبهای نمایش، گزارش دهی و بازبینی در تمام سطوح/140
کاربرگ مرحلۀ 11 : تسهیل استفاده از KPIها/144
کاربرگ مرحلۀ 12: بهبود و پالایش KPIها به منظور حفظ مرتبط بودن آنها/146
سنجش عملکرد، سازمان‌ها را در سراسر جهان (از شرکت‌های چند ملیتی تا بخش‌های مختلف دولتی و سازمان‌های کوچک) با مشکل مواجهه نموده است. سنجه‌هایی که یک روزه و بدون هیچ گونه ارتباطی با عوامل بحرانی موفقیت در سازمان اتخاذ شده است.‌این سنجه‌ها غالبأ به صورت ماهیانه و یا سه ماه یک بار،‌اندازه‌گیری می‌شوند. سپس مدیریت آن‌ها را بررسی می‌کند و می‌گوید، "وضعیت در سه ماه گذشته مطلوب بوده است" یا "وضعیت ماه گذشته نامناسب بوده".
سنجه‌های عملکرد بایستی در جهت برقراری ارتباط بین فعالیت‌های روزانه و اهداف استراتژیک به شما کمک نمایند. هدف‌این کتاب نیز در جهت کمک به توسعه، پیاده سازی و استفاده از KPIهای برتر (شاخص‌هایی که منجر به تغییرات بنیادی می‌گردند) می‌باشد. کتاب فوق همچنین قصد دارد تا ارتباط گمشده بین کارت امتیازی متوازن (BSC) کاپلان و نورتون و پیاده سازی سنجش عملکرد در یک سازمان را برقرار نماید.