email tell telegram instagram

0 کالا - 20,000 تومان
سبد خرید شما در حال حاضر خالیست
محصول شما به روز رسانی قیمت

banner

انگلیسی کتاب دانش آموز

ناشر مدرسه
Product Available in stock
شما می توانید این کتاب راازسایت نارتهیه کنید لطفا درسفارش خودسال چاپ مدنظررابیان کنید
قیمت فروش 28,000 تومان
سری
مدرسه
نویسنده
گروه تالیف وزارت آموزش و پرورش


English for Schools تحول در آموزش زبا ن انگلیسی در قالب ارائۀ مجموعه کتاب های
و از سال تحصیلی 1392 1391 آغاز گشت. مجموعۀ مذکور دوره ای شش جلدی
می باشد. مهمترین Vision و Prospect شامل دو زیر مجموعهٔ سه جلدی با نام های
ویژگی های رویکرد ارتباطی فعّال و خودباورانه و روح کلی حاکم بر مجموعه کتاب های
متکی بر اصول کلی زیر است: Vision و Prospect
توجه هم زمان به هر چهار مهارت زبانی
استفاده از فعّالیت های آموزشی متنوع در فرایند یادگیری زبان
تأکید بر یادگیری زبان از طریق تجربیات زبانی
استفاده از محتوای غنی، معنا دار و قابل فهم در تدوین محتوای آموزشی
ارتقای روحیة فراگیری زبان در محیط مشارکتی و از طریق همکاری و همیاری در کلاس
ارائه بازخوردهای اصلاحی مناسب به خطاهای فراگیران
توجه به جنبه های عاطفی و نقش آنها در فرایند آموزش زبان
خیابان انقلاب، خیابان دوازدهم فروردین، بعد از تقاطع ژاندارمری، پلاک 294، واحد 6
66950940 (021) - 66175608 (021)
ساعات کاری: 9:00 صبح - 8:00 شب