email tell telegram instagram

0 کالا - 0 تومان
سبد خرید شما در حال حاضر خالیست
محصول شما به روز رسانی قیمت

دهم دوره دوم متوسطه

دفتر برنامه ریزی به روش مهندس جوکار گاج

دفتر برنامه ریزی ستاره شو مقطع متوسطه و کنکور

عربی پایه کنکور دهم و یازدهم گاجIQ

Product Available in stock
قیمت فروش: 75,000 تومان

آموزش عربی دهم گل واژه

* آموزش پیش‌نیازهای لازم هر درس * آموزش ساده و روان مفاهیم آموزشی همراه با مثال‌های متنوع * تمرین‌های متنوع تشریحی و چهارگزینه‌ای برای هر درس با پاسخ‌های کامل * آزمون‌های جامع میان‌نوبت و پایان نوبت اول و دوم * تمرین‌های غنی سازی (پیشرفته) ویژه‌ی

اقتصاد دهم انسانی بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

انگلیسی دهم گاج IQ

Product Available in stock
قیمت فروش: 45,000 تومان

تست زیست دهم خیلی سبز

Product Available in stock
قیمت فروش: 120,000 تومان

جامعه شناسی دهم انسانی بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

جغرافیای ایران دهم بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

دین و زندگی دهم بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

ریاضی دهم رشته ریاضی – تجربی بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

ریاضی و آمار دهم انسانی بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

زیست شناسی دهم بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

شیمی دهم بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

علوم و فنون ادبی دهم انسانی بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

فارسی دهم رشته ریاضی – تجربی بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

فیزیک دهم رشته ریاضی – تجربی بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

قلمرو ادبی آرایه های ادبی دهم و یازدهم و دوازدهم محک مبتکران

Product Available in stock
قیمت فروش: 63,000 تومان

دهم- یازدهم- دوازدهم

هندسه دهم بنی هاشمی

Product Available in stock
قیمت فروش: 12,000 تومان

هندسه دهم رشته ریاضی نردبام خیلی سبز

Product Available in stock
قیمت فروش: 36,000 تومان

بزودی

کتاب 1300 پرسش چهار گزینه ای پایه دهم رشته ریاضی شاکری

Product Available in stock
قیمت فروش: 60,000 تومان

این کتاب در 2 جلد ارائه میشود

کتاب TICK EIGHT عربی دهم رشته انسانی گاج

Product Available in stock
قیمت فروش: 10,000 تومان

کتاب آموزش ریاضی دهم رشته ریاضی و تجربی گل واژه

Product Available in stock
قیمت فروش: 38,500 تومان

* یادآوری و مرور مطالب هر فصل در قالب تمرین‌ها و نکات آموزشی * تثبیت و تعمیق یادگیری با ساده سازی مفاهیم کتاب درسی * تناسب حجم تمرین‌ها با زمان تدریس معلم * تمرین‌های غنی سازی (پیشرفته) برای دانش‌آموزان برتر

کتاب آموزش زبان انگلیسی دهم گل واژه

* درسنامه * تمرین امتحانی * نمونه سؤالات امتحانی پایان * آزمون غنی‌سازی * آزمون‌های میان نوبت و پایان نوبت

کتاب آموزش عربی دهم رشته انسانی گل واژه

* یادآوری و مرور مطالب هر فصل در قالب تمرین‌ها و نکات آموزشی * تثبیت و تعمیق یادگیری با ساده سازی مفاهیم کتاب درسی * تناسب حجم تمرین‌ها با زمان تدریس معلم * تمرین‌های غنی سازی (پیشرفته) برای دانش‌آموزان برتر

کتاب آموزش علوم و فنون ادبی دهم انسانی گل واژه

Product Available in stock

* آموزش پیش‌نیازهای لازم هر درس * آموزش ساده و روان مفاهیم آموزشی همراه با مثال‌های متنوع * تمرین‌های متنوع تشریحی و چهارگزینه‌ای برای هر درس با پاسخ‌های کامل * آزمون‌های جامع میان نوبت و پایان نوبت اول و دوم * تمرین‌های غنی سازی (پیشرفته) برای

کتاب آموزش و آزمون اقتصاد دهم رشادت مبتکران

Product Available in stock

* آموزش و تمرین * پرسش‌های چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی * نکته‌های کلیدی

کتاب آموزش و آزمون تاریخ ایران و جهان باستان دهم رشادت مبتکران

Product Available in stock

* درس‌نامه * نکته‌های کلیدی * انواع پرسش همراه با پاسخ

کتاب آموزش و آزمون جامعه شناسی دهم رشادت مبتکران

Product Available in stock

* آموزش مفاهیم کتاب درسی * پرسش‌های متنوع با پاسخ تشریحی * ارائه‌ی نکته‌های کلیدی * نمونه آزمون میان ترم و پایان ترم

کتاب آموزش و آزمون جغرافیای ایران دهم رشادت مبتکران

Product Available in stock

* ارائه‌ی آموزش و تمرین * ارائه‌ی پرسش‌های چهارگزینه‌ای با پاسخ تشریحی * ارائه‌ی نکته‌های کلیدی * پرسش‌های کنکور سراسری